biz sizi arayal覺m
randevu al tedavi ücretleri

Varis Ameliyatı Sonrası

Damar ameliyatları da diğerleri gibi dikiş atılan ameliyatlardandır, gerek derinin kesilmesi gerekse dikişlerin varlığı bazı kısıtlamalar getirir bunlardan biri de yara alanına su değip değmemesidir yani yıkanmaktır.

Tedavi fotoğraf ve videoları için instagram.com/varistedavisi

Varis Ameliyatı Sonrası Banyo

Çeşitli faktörlere göre ilk banyonun süresi değişir bu sebeple en doğru yaklaşım işlemi yapan doktorun önerisine uymaktır. Her ne kadar cerrahın aldığı eğitime göre değişiklikler gösterse de genellikle dikişler alınıncaya kadar yani 12-15 gün kadar banyo yasaklanır. Bunun sebebi yara yerine gelen suyun mikrobualana bulaştırarak iltihaplanmalara sebep olacağı korkusudur. Bilimsel yaklaşımda 2 günün sonunda dikişlerin kaynamış kabul edilir ve yıkanmada sakınca görülmez ama cerrahların bir kısmı daha tedbirli davranmaktadır. Ameliyatsız yöntemlerde aynı gün banyo yapılırken ameliyattan sonra şu sebeplerle kısıtlama yapılır yani banyo 12-15 gün sonuna ertelenir;

 • Doktorun yaklaşımı
 • Kesilen yere emici boru konması
 • Hastanın yaklaşımı
 • İltihap oluşması
 • Yara açılması
 • Dikişlerin açılması
 • Dikiş aralarından kanama olması
 • Bandaj olması
 • Pansumanın devam ediyor olması

Varis Ameliyatından Sonra Bandaj Nasıl Sarılır?

varis ameliyatı sonrası bandaj nasıl sarılır

Bandaj Sarma Şekli

Ameliyatsız yöntemlerden sonra pek uygulanmayan elastiki bandaj cerrahi girişimden sonra şarttır ve her hastaya mutlaka sarılır. Burada temel amaç kesilen damarlardan kaçınılmaz olarak akan kan miktarının azaltılmaya çalışılmasıdır. Kopan damarlar sebebiyle ameliyatlarında cilt altı ve doku içinde ciddi kanamalar olur, morlukların sebebi de budur. Bacaktaki genişlemiş toplar damar stripping denilen yöntemle bağlanıp çıkarılırken bacaktaki daha küçük diğer toplar damarlar koparılarak alınmış olur,bu işlem körleme yapıldığı için damardan doku içine kan sızar.
Varis alındıktan sonra doku içine olabilecek kanama miktarını en aza indirmek için ameliyat bitimi hastaya sıkı bandajlarla sarılır, bandaj 2-3 gün hiç açılmadan sarılı kalması gerekir. İlk pansuman doktor tarafından yapılır kesik bölgesi açılır solusyonlarla silinir ve hasta ayağa kaldırılmadan yeniden bandaj sarılır. Dikişlerin alınacağı güne kadar bu işlem doktor yada pansumancı tarafından yapılmaya devam eder.
Dikişler alındıktan sonra artık pansumana diğer deyimle doktorla görüşmeye gerek kalmaz ancak bandajı uygulamaya 2 ay boyunca devam edilmesi gerekir, pansumanlar bittikten daha doğrusu dikişler alındıktan sonra varis çorabına geçilebilir. Önemli olan bacağın sıkıca kavranmasıdı.
Bandaj veya çorap uygulanmazsa ameliyattan sonra oluşan morluklar çok daha fazla olur bir diğer sorunda şişliktir bandaj uygulanmamsı şişliğin daha belirgin olmasına sebep olur.
Tüm bu uygulamalar ameliyatsız tedavilerden sonra önerilmez, bazı klinikler ameliyatsız tedavilerden sonra uygulasa da bu konuda yeterli tecrübesi olan ve sadece varislerin tedavisini yapan klinikler tedavi süresince ve sonrasında çorap veya bandaj önerilmemektedir.

Varis Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Bu tür cerrahi uygulamalardan sonra derinin kaynama süresi 2 haftadır yani 2 hafta sonra dikişler alınabilir ancak tam iyileşme bu kadar sürede gerçekleşemez. Yani hastanın ağrısı 1-2 aya kadar devam eder ve doğal olarak hastanın sosyal yaşamına dönüşü 1-2 ayı bulur. Genellikle ameliyattan sonra 1-2 aylık heyet raporu verilir.

Varis Ameliyatı Sonrası Spor

İlk iki hafta genellikle yatak istirahati önerilir. 2 haftanın sonunda dikişler alınır ve hastaya yürüme yada ev işlerini yapma şeklinde aktiviteler verilir. Daha ağır aktiviteler hastada ağrıya neden olacağından bir süre daha ertlenir. 2 ayın sonunda kişi istediği tarz sporu yapabilir. Tercihen bu süre beklendikten sonra ağır spor yapılmalıdır.

Varis Ameliyatı Sonrası Şişlik

varis aemiyatı sonrası şişlikTüm yaralanmalar ve cerrahi işlemlerden sonra şişlik görülür, şişliğin boyutu yapılan girişimin büyüklüğüyle orantılıdır. Damar ameliyatında işlem tüm bacak boyunca olduğu için doğal olarak şişlik te bacak boyunca olur. Bu şişlikler genellikle 2 haftada belirgin ölçüde azalır. Şişlikle birlikte nerdeyse tüm bacağı saran morluklar da olur morlukların düzelmesi 4-6 haftayı bulabilir. Yine bu süre doku içine olan kanamanın miktarına göre değişir. Cerrahi girişimlerden sonra olan morluklar abartılı olurken ameliyatsız yöntemlerde yok diyecek kadar az görülür ve birkaç gün içinde müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir.

Damar ameliyatları sonrası hatta burun gibi görsel alandaki ameliyatlardan da sonra görülebilen en can sıkıcı sorunlardan biri oluşan morluklardır. Yapılan işleme göre abartılı düzeylerde olabilmektedir.

Ameliyat Sonrası Morluklar

Her ameliyatta çevresel kılcal damarların da kesilmesine bağlı olarak ameliyat alanına kan sızıntısı olur, her ne kadar kanamalar kontrol edilse de işlem bitişinde bir miktar daha sızıntı devam eder. varis ameliyatı sonrası morlukAmeliyatın türü ve genişliğine göre bu kanamanın miktarı da farklı olur. Çok kanaması beklenen girişimlerin sonunda o bölgedeki kanı emecek dren denilen alet konur. Ameliyatlarda da çok sayıda damar kesildiği, stripping ameliyatında çok sayıda yan dal damarların çekerek koparılması sebebiyle cilt altına abartılı düzeylerde kanama olur. Çekme işleminden sonra tampon yapılsa da, işlem sonrası sıkı bandaj sarılsa da bu durum değişmez yani doku içine bol miktarda kanama olur. Damar boyunca uzun mesafeler olduğu için dren konması da mümkün olmaz ve doku içinde kalır. Cildin altına akan bu kan sonraki 2-3 günde ezilmiş gibi morluk şeklinde görülür. Cerrahi tedaviden sonra abartılı olurken ameliyatsız yöntemlerden sonra ya hiç olmaz yada minimal olur.

Varis Ameliyatı Sonrası Morarma Nasıl Geçer?

Müdahaleye gerk yoktur. Kendi haline geçmesi beklenir. Ameliyattan sonra oluşan morarmanın miktarınja göre 2-4 ayda düzelir. Yeni yöntemlerde morarma pek olmaz ve günler içinde düzelir. Morlukla 10-15 gün sonra sarı ve yeşil varis kırmızılığıhale döner sonra silinerek kaybolur. Kaybolma işi vücut tarafından yapılır, akmış olan bu kan vücut tarafından yeniden kan yapımında kullanılmak üzere götürülür. Ameliyatsız yöntemler olan radyo frekans, lazer, skleroterapi ve köpük tedavisinden sonra da morluk görülebilir ancak ameliyatlardan sonra görülenlerle kıyaslanamayacak kadar azdır ve kısa sürede kaybolur. Buradaki morarmanın sebebi ise damara sokulan iğnenin çıktığı kısımdan birkaç damla sızıntı olmasıdır.
Ameliyat sonrası oluşan bu morluklar kendiliğinden emilerek kaybolur bu süreyi kısaltmak için dışarıdan hirudoid pomad veya lasonil pomad sürülebilir.
Varisleriniz varsa ameliyat sonrası aylarca süren morluklara katlanmak istemiyorsanız çağdaş tedavi yani kesip dikmek gerektirmeyen yöntemleri araştırın, ameliyat oldunuzsa da morluklardan tedirgin olmayın 2-5 ayda % 99 ihtimalle kendiliğinden geçecektir.

 

varis lekeleri nasıl giderVaris Tedavisi Sonrası Leke Neden Olur

Seyrek görüken bir durumdur, tüm yöntemler sonrası görülme ihtimali vardır. Hasta açısından son derece rahatsız edicidir ancak tamamı kendiliğinden düzelir. Lekelerin tedavisi için genellikle ek bir ürün önerilmez. Düzelme süreki bünyeye bağlı olarak 2 ayla 2 yıl arasında değişebilir. Lazerle lekeler tedavi edilebilir.

 

varis lekesiVaris Lekesi

Tedavi yapılmadan da lekeler oluşabilir, özellikle damar iltihabı olan yüzeyel tromboflebit hastalığı leke yapabilir. Güneş lekeleri gibi değildir daha derin lekelerdir. Tedavisi zordur. Varisin tedavisi ile bilek kısmındakiler büyük oranda geriler ama cildin tamamen eski haline gelmesi zordur. Varise bağlı gelişen ülserine bağlı lekelenmeler daha dirençli lekelerdir, varislerin tedavisine rağmen tamamen düzelmez kısmi gerileme olur. ve ömür boyu kalabilir.

Varis Tekrar Eder mi

Evet bu ihtimal vardır bu ihtimal uygulanan yöntemlere göre çok değişir. Klasik ameliyatlar olan stripping ve pake exizyonundan sonra varisin tekrarlama ihtimali % 50 ler civarındadır. Bunun en önemli sebebi sadece kalın olanların alınması, orta kalınlıkta olanların bu ameliyatlarda alınmamasıdır. Ameliyatların hepsinde kalın olanlar alınır orta kalınlıkta olanlar ve kılcal damarlar kalır.
Ameliyattan sonraki altıncı aydan sonra başlamak üzere sonraki yıllarda bu geride bırakılan damarlar zamanla genişleyerek eskisi gibi yada eskisinden daha kötü varisler yeniden oraya çıkar.
Son yıllarda lanse edilen endo venöz lazer veya variclose ameliyatlarının sonuçları klasik yöntemlere göre daha iyidir. Bunun en öneli sebebi skleroterapi ile destelemeleridir.  Ameliyatın arkasından köpük veya skleroterapi yapmaktadırlar.

Ameliyatsız yöntemler olan lazer, radyo frekans, köpük tedavisi, mikro skleroterapi ve skleroterapi sonrası tekrar ihtimali % 5-10 arasıdır ve bu da daha çok hastanın tedavi sonrası bazı kurallara uymaması ile ilgilidir. Yani tedavi olanların doğru yöntem ve doğru doktor seçmeleri gelecekte tekrarlamaması açısından son derece önemlidir. Tabiki daha da önemlisi sonraki yaşamları boyunca varisin tekrarını engelleyecek şekilde yaşamalıdırlar.

Varis Tekrarlaması

Ameliyatlarda ancak kalın varisler alındığı ve orta kalınlıkta olanlar ve ince olanlar ameliyatla alınamadığı için zamanla bu bırakılanlar genişleyerek hastalığın tekrarlamasına neden olur. Ameliyatsız yöntemlerde gözle zor görülecek kadar kılcal olanlar bile alınabildiği için yeniden oluşma ihtimali yok diyecek kadar azdır. Bu sebeple ameliyatlar büyük oranda terk edilmiştir.

Tekrarlayan Varis Nasıl Tedavi Edilir

Ameliyat sonrası tekrar oluşanlar yeniden ameliyat edilmez, eğer hasta ameliyatsız yöntemleri bilmeyen bir cerraha gittiyse “çorapla yaşamayı öğreneceksiniz, başka çaresi yok” gibi hastayı ümitsiliğe sevk eden bir cümle kullanır. Ancak ameliyatsız yöntemleri bilen cerrah tekrar edenlerin hepsini ameliyatsız yöntemler olan radyo frekans, köpük ve lazerle tedavi eder. Bu ameliyatsız yöntemlerle sadece sonradan çıkanlar değil önceden var olan gözün görebileceği kadar kılcallardan en kalın varislere kadar hepsi yok edilebilir. Çok inceler de tedavi edildiği için genel olarak ameliyatsız yöntemlerden sonra yeniden oluşma ihtimali çok daha düşüktür.

ameliyatttan sonra ne zaman banyo yapılır

Tedaviden Sonra Varis Oluşumu Nasıl Engellenir

Genel önlemler burada da geçerlidir ve şunlar yaşam biçimi haline getirilmelidir;

Uygun ölçüde çorap giymeli, çorap damar içi basıncın düşük kalmasını sağlar
Hareketli yaşam sürülmeli
Kilo verilmeli
Yürüyüş yapılmalı
Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde istirahat sırasında ayaklar yukarıda tutulmalı
Tuvalette fazla ıkınılmamalı
Kabız kalmamalı, kabızlık ıkınma sebebidir
Ayakya dik durarak yapılmayan meslek seçilmeli
Yenileri fark edildiyse ilerlemeden tedavi ettirilmeli

Varisleriniz varsa tedavi ettirin hangi yöntemle olacağınıza karar vermeden önce iyi araştırın, yaşadığınız yerde uygulayan varsa garantili tedaviyi tercih edin. “Bu ameliyat yöntemi yeni çıktı” gibi kelime oyunlarına gelmeyin.

http://www.varisistanbul.com/varis-ameliyati-olmak-zorunda-degilsiniz.html

Yazan
Prof Dr Onur GÜRER

Kaynak
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17614-venous-disease-vein-ligation–stripping/during-the-procedure

12 Yorum Var

Doktora Soru Sor
 1. okan

  merhabalar bir sorum olacakti ..ben 6 gundur varis ameliyati oldum..varis corabi giymemi soyledi doktorum …ne kadar sureyle giyecegimi ve geceleri cikaracakmiyim bilmiyorum sormadim..sizce ne yapmaliyim bilginiz var mi hocam?ayrica bir haftadir banyo yapmadim dikislerim var alinincami yaparim?

  1. admin

   geceleri çıkarabilirsiniz ama ne kadar süre giyeceksiniz,ne zaman yıkanabileceksiniz bunları hekiminize sormalısınız.çünkü her hekimin yaklaşımı farklıdır

 2. Meltem

  Merhaba annem venoz yetmezligi ameliyat oldu 2 ay oldu ayak hala sisiyor ağrıyor tabanı b yapilabilir

  1. admin

   muayene ile değerlendirmek gerekir,doktorunuza sormalısınız

 3. Ayşenur

  İki bacağım dan yaklaşık 25 gün önce varis ameliyatı oldum.isten gelip çorabı çıkardığım da dizden alt tarafı ağrı ve yanma oluyor bu sabaha kadar normal mi?

  1. admin

   doktorunuza sormalısınız

 4. Ertu

  Varis ameliyatı sonrasında kan sulandirici igne verildi 2 tane bunlar bittikten sonra sıkıntı cıkar mı

  1. admin

   sıkıntı olması beklenemez

 5. Özgür

  Benim varis ameliyatından sonra bilekteki kesik kısmın belli bir kısmını hissetmiyorum hep uyuşuk bir problem var mıdır yoksa normal midir

  1. Asistan

   geniş kesilerde o bölgede hisssizlik olabiliyor ancak geçici

 6. Anonim

  Ben ameliyat olalı 5ay oldu ama hala bilektekı dikiş te varıs çorbını cıkarınca agrı oluyor normalmi

  1. admin

   hekiminize kontrole gitmelisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Varis Tedavisi © 2017 Frontier Theme