biz sizi arayalım
online randevu tedavi ücretleri

Varis Tedavi Yöntemleri

Toplar damarlarda genişleme hastalığı bir çok yöntemle tedavi edilebilmektedir. Her yöntemin çeşitli üstünlükleri vardır. Yöntemler varisin durumuna ve kliniğin teknolojik donanımına göre değişir. İlaç kullanımı sadece hastanın sızlama, ağrı, kramp girmesi, şişlik gibi şikayetlerini azaltacağı ve gerçek anlamda tedavi etmeyeceği için bu sayfada ilaçla tedavi konusu ele alınmamıştır.
Varis Ameliyatı ;
Stripping yöntemidir, kasıktan toplar damarın içine sokulan tel ayak bileğine kadar uzatılır, burada damar bağlanarak kasıktan çekilir. Sadece ana toplar damar çıkarılmış olur. Yan dallar,orta kalınlıktaki damarlar tedavi edilmemiş olduğu için % 60 tekrar ihtimali vardır. Ağrı, istirahat gereksinimi, bandaj uygulaması gibi sıkıntılar sebebiyle genellikle devlet hastanelerinde yapılmaya devam edilmektedir. Teknoloji kullanılan hastanelerde ve damar hastalıklarına özel çalışan kliniklerde tamamen terk edilmiştir.
Varis Köpük Tedavisi ;
Varis tedavisi kullanılan skleroterapi (ilaçla varisi kurutma) yöntemini alternatifi olarak giderek yaygınlaşan bir tedavi şeklidir. Köpükle tedavide hastalıklı damarı yok edici ilaç 1 ilaç 4 hava şeklinde özel aletinde karıştırılarak köpük haline getirilir. Elde edilen köpük çok ince iğne yardımıyla damarın içine verilir. Köpürtülerek verilen ilaç varisli damarın büzülerek yok olmasını sağlar. Tedavi edilen varis şeklini almış damar sonsuza kadar kadar yok edildiğinden aynı damarda hastalık tekrarlamaz.
Deri Üzerinden Lazerle Tedavisi ;
Kılcal varis tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Çeşitli yöntemlerle soğutulan cilt üzerinden uygulanan yoğun ışığın daha koyu renkli olan daha koyu renkli olan kan tarafından tutularak ısınıp yok olması prensibine dayanır. 80-90 dereceye kadar ısınan damar duvarı ve içindeki kan hücreleri tahrip olur ve vücut tarafından taşınarak yok edilir. Uygulanan kılcal varis için kalıcı tedavi sağlar yani o damar sonsuza kadar yok edilmiş olur.
Skleroterapi ;
Damar iç yüzeyini kimyasal olarak tahriş edip büzüştürerek kapanmasını ve vücut tarafından yok edilmesini sağlama esasına dayanır. Uzun yıllardır bir çok ilaç kullanılmıştır. Uygulama kolaylığı başarısının yüksek olması, tekrarının az olması ve hasta rahatlığı yönünden üstünlükleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemidir. İlacın damara veriş tarzı ve sonraki uygulamalar değişebilir. Eski tedavi yönteminde ilaç uygulandıktan sonra bacağa elastiki bandaj sarılırdı. Genel hasta rahatlığını kısıtlaması, fazla pıhtı olması ve ayakta şişlik yapması gibi sebeplerle giderek kullanımı azalmaktadır. En yaygın yöntem olduğu için konu sonunda ayrıntılı şekilde ele alınacak.
Radyo Frekansla Tedavisi ;
Kılcal ve orta kalınlıkta olanların tedavisinde kullanılır. Damar cilt üzerinden uygulanan radyofrekansları yardımıyla ısıtılarak yok edilir. Etkisi uygulama anında görülür. Dokunulduğu anda damar kaybolur,bir varis için tek seans genellikle yeterli olmaktadır.
Endo Vasküler Lazer (EVLA) ;
Lazer yüksek ısı taşıyan ışıktır tedavide bu ısı taşıyan ışığın ısıtma gücünden yararlanılır. Damar içinden girilerek lazer enerjisiyle varisin iç duvarının yakılması şeklinde yapılır. Lazer ışığını taşıyan kablo benzeri ışık geçiren kıvrılabilir çubukla diz bölgesinden cilt kesilerek açılan bir delikten damar içine sokularak iletilir. En üst seviyeye gelindiğinde ışık enerjisi verilerek damar duvarı tahrip edilerek geriye doğru çekilir.

Varis Tedavisi Olanlar; Oldukları yöntemlere göre farklı sorunlar yaşayabilirler. Yönteme göre iş gücü kaybı, istirahat süresi, yarabakımı ve pansuman uygulaması, tekrar ihtimalleri değişmektedir.

İki guruba ayırmak gerekir

Varis Ameliyatı olanlar; En az 2 hafta istirahat ederler, 2-4 ay bandaj sonrası dönemde çorap giyerler yoksa tekrar ihtimali artar, yara bakımı ve pansumana giderler, dikişleri aldırırlar, genel ameliyat riski çekerler, tekrar etme ihtimali % 50-60 lar düzeyindedir..

Ameliyatsız Tedavi olanlar; Aynı gün işlerine dönebilirler, yara bakımı pansuman, dikiş aldırmak gibi işlemlere gerek olmaz. Herhangi bir risk yaşamadan sosyal yaşamlarına devam ederler, tekrarlama ihtimali % 10 dan daha düşüktür.

Varis Tamamen Geçer mi? Doğru yöntemler kullanılırsa evet tamamen yok edilir. Ameliyatta sadece kalın olanlar alınırken orta kalınlıkta olanlar ve kılcallar kalır ve zamanla bunlar genişleyerek hastalığın tekrarlamasına neden olurlar oysa ameliyatsız yöntemlerde insan gösünüğn görebileceği tüm varisler yok edildiği için sorun yaşanmaz yani tümü yok edilir.

Varis Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilecekler; Temel sorun ortadan kaldırılamadığı için varisten korunmak için önerilenlerin tamamı söylenebilir, ameliyattan sonra tekrar ihtimali % 50 civarı olduğu bilinmeli ve cerrahi olarak alındıysa daha çok dikkat edilmelidir. Tekrarı çok daha az olan ameliyatsız yöntemlerle yaptırılmalıdır.

Ameliyat Sonrası Öneriler; Bu öneriler daha çok hastalığın tekrarını engellemeye yöneliktir ve tüm tedavi yöntemleri için geçerli önerilerdir.

-Uzun süre ayakta hareketsiz kalınmamalıdır.
-Kilo verilmelidir
-Geniş kıyafetler tercih edilmelidir
-Günlük yürünmelidir
-Kabız kalınmamalı fazla ıkınmamalıdır
-Belirti varsa uygun çoraplar giyilmelidir
-Sıcak ortamlarda uzun süre kalınmamalıdır

Varis Masajı; Masaj bir çok ağrı için önerilir ve uygulanır hatta ağrılı durumlar dışında yorgunluk için de uygulanabilir. Masaj dendiğinde daha çok bacak şikayetleri akla gelir bunların çoğu kas kaynaklı ağrılardır ancak toplar damar hastalıklarında da hastalarda ciddi şikayet olabilmektedir.
Varisten kaynaklanan ağrı, sızı, kramp, yanma, şişlik gibi şikayetleri hafifletmek yada geçirmek için masaj uygulanabilir. Her ne kadar hastalığı tedavi etmese de şikayetlerde azalma ve hastada rahatlama sağlar.
Varisten kaynaklanan şikayetleri tedavi etmek amaçlı masaj kas ağrısı veya yorgunluk için uygulanandan farklıdır. Temel sorundan biri de damardan sıvı sızması sonucu ortaya çıkan şişliğin azaltılmasına da yardımcı olmalıdır.Buna lenf drenajı da denmektedir.
Uygulanacak masaj bacakların aşağıdan yukarı doğru sıvazlanması şeklinde yapılır. Bu sıvazlama hareketi bacağı hafif kavrar şekilde yapılmalıdır, hareketlerin daha rahat yapılabilmesi yani kayganlık için çeşitli yağlı kremlerle yapılabilir. Bu kremlerin varis kremi adı altında çıkarılan gereksiz kremlerden olması gerekmez, herhangi bir krem aynı amaçla kullanılabilir.

Doğru yazılımıyla sclerothrapy uzun yıllardır uygulanan tedavi yöntemidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybı önem arz ettiğinden varis ameliyatları neredeyse tamamen terk edilmiştir ve en incesinden en kalınına kadar tüm varisler bu yöntemle tedavi edilmektedir.

skleroterapiyle varis tedavisi

Bu kadar büyük varisler skleroterapiyle yok edilebilir

Skleroterapi Nedir? Damarı skleroze (kimyasal olarak yakıp yok eden) eden tedavi demektir. Skleroz bir anlamda kimyasal olarak tahriş ederek yok etmek anlamına gelir. Damar iç yüzeyini kimyasal olarak tahriş edip büzüştürerek kapanmasını ve vücut tarafından metabolize edilerek yok edilmesini sağlama esasına dayanır. Uzun yıllardır bir çok ilaç kullanılmıştır. Uygulama kolaylığı başarısının yüksek olması, tekrarının az olması ve hasta rahatlığı yönünden üstünlükleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemidir. İlacın damara veriliş tarzı likit yani sıvı olarak veya köpük şeklinde) ve sonraki uygulamalar değişebilir. Eski tedavi yönteminde ilaç uygulandıktan sonra bacağa elastiki bandaj sarılırdı. Genel hasta rahatlığını kısıtlaması, fazla pıhtı olması ve ayakta şişlik yapması gibi sebeplerle giderek kullanımı azalmaktadır. Ancak kullanımı yaygındır.
Skleroterapi Üstünlükleri; Türkiye de de skleroterapinin üstünlüklerini gören damar cerrahları ameliyatları terk etmekte ve bu yönteme geçmektedir bu sayede giderek skleroterapiyaygınlaşmaktadır.
– Hasta memnuniyeti tamdır.
– Yatırım maliyeti yoktur.
– Kalınlar kadar ince varislerde tedavi edildiği için tekrar ihtimali ameliyattan çok daha düşüktür.
– Ayaktan uygulandığı için iş gücü kaybı olamaz, aynı anda işe veya diğer sosyal aktivitelerine dönülebilir.
– Ameliyatla alınabilen edilebilen tüm varisler yok edilebilir.
– Ameliyatla alınamayacak kadar varisler de yok edilebilir.
– Ağrısızdır.
  Skleroterapi Olumsuzlukları; En önemli sosyal sorunu varis tedavisi yapan kurum ameliyatla tedavi seçeneğini kullandığında kurumdan alabileceği ücret skleroterapinin 8-15 katı düzeylerindedir bu sebeple hasta bu çağdaş yöntem yerine ameliyata yönlendirilmekte, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan hasta ameliyata razı olmaktadır. Klasik ameliyattan ciddi farkı olmamasına rağmen bazı kurumlar endovenöz lazer tedavisini daha öne çıkarmaktadır bunun sebebi ise ameliyatın da 2-3 katı ücret alınmaktadır. Aslında skleroterapi tüm ameliyatlardan daha başarılırdır. Buna karşın SGK mensubu hastalara hizmet veren özel sağlık kuruluşları hastaya skleroterapinin varlığını ve üstünlüklerini söylemekte hastasına seçenek sunmaktadır. Variste ameliyatsız tüm yöntemleri uygulayan bir kliniğin fikrini almadan ameliyata karar vermemelisiniz. En kalın varisler bile skleroterapiyle rahatlıkla tedavi edilebilir.

Skleroterapi Yan Etkileri; Genellikle önemsenmeyecek düzeyde basit yan etkiler görülür ve bunların görülme sıklığı azdır.

  • İlacın damardan dışarı kaçması sonucu deriyi tahriş edebilir küçük yara oluşur ancak genellikle sorunsuz düzelir.
  • Kahverengi leke çıkması; Yine ilaç damar dışına kaçınca olabilir ancak vücut reaksiyon da verebilir, 2 ay 2 yıl içinde düzelir.
  • Morarma; Geriye kan kaçmasındandır 2 haftada düzelir.
  • Şişme ; Reaksiyona bağlı flebit ve ödem olabilir.
  • Damarda pıhtı olması; beklenen bir sonuçtur, yan etki değildir. Kendiliğinden sorunsuz düzelir.

Skleroterapi Riskleri ; Ciddi riski yoktur güvenle kullanılmaktadır ve giderek yaygınlaşmaktadır. Yukarda yazılanlar basit risk sayılabilir. Yemek borusu dahil tüm varislerde, bunun yanı sızre kan beni denilen hemanjiom ve basur tedavilerinde kullanılmaktadır.

İğne İle Varis Tedavisi; Aslında aynı yöntemi ifade etmektedir, yöntemin Türkçeleştirilmiş halidir. Yine iğne ile kılcal damar çatlamalarından iki parmaktan daha kalın varislere kadar hepsi yok edilebilmektedir.

Skleroterapi Fiyatları; Çok değişken olmakla birlikte bu konuda tedavi ücretlerini internet ortamında paylaşan skleroterapi fiyatlarıtek klinik Idea Klinikin verdiği fiyatlara ulaşılabilmektedir. Varisin yaygınlığına ve kullanılacak ek teknolojilere göre 400-8000 TL arasında değişmektedir ve bir defa ücret alınmaktadır. Gözün ancak görebileceği kadar incelerden iki parmak kalınlığına kadar tüm varislerin tedavisi üstlenilmektedir ve tüm tedavilerde SGK sı olanlara % 50 indirim uygulanmaktadır. Diğer taraftan muayene, dopler gibi isimler altında hastaya ek masraf çıkarılmamaktadır. Sonrası 1 yıl boyunca tüm sorunların ücretsiz çözüleceği yönünde garanti verilmektedir. Fiyatta dikkat edilmesi gereken bu hususlara dikkat edilmelidir yani daha tedaviye karar vermeden önce 350 -500 TL muayene veya doppler ücreti vermeden yada 4 seanmı geleceksiniz yoksa 24 seansmı sürecek sorusunu cevaplandırmadan senas ücretine 400 – 700 TL vermeyi kabul etmeden önce iyi düşünülmelidir. Idea kliniğin bir diğer hasta lehine uygulaması da şudur; hasta 6 şubeden hangisinde yada hangi şehirde tedaviye başlarsa başlasın ek ücret ödemeden istediği şubede devam edebilmektedir. Özellikle yaşadığı şehri yada İstanbul gibi büyük şehirde yaşadığı semti değiştirmek zorunda olan hastalar için istediği şubede devam etme hakkı son derece kolaylık sağlamaktadır. tabi doktorundan memnun kalmadığı için başka bir doktordan hizmet alma isteği de karşılanmış olmaktadır.

Skleroterapi İğnesi; Aethoxysklerol adlı ilaç kullanılmaktadır. Yüzde yarım ile üç arasında değişen yoğunlukları vardır. Uygulanacak damarın genişliğine göre seçim yapılmaktadır. Skleroterapi ilacı poidocanol denilen madde içermektedir. Tek üreticisi Almanya’dır ve Almanya’dan ithal edilmektedir.

Skleroterapi Yaptıranlar; Genelde ciddi bir sorun yaşamazlar, uygulamadan 20 dakika sonra işlerine devam edebilirler, sıklıkla ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde ağrı çekerler. Köpük uygulamalarında bu daha az yaşanır. Seyrek olarak uygulamadan hemen sonra geçici olarak öksürük görülebilmektedir. Tüm varislerinden kalıcı olarak kurtulabilirler.

Skleroterapi Sonrası Bakım; Olabilecek bölgesel ağrı için havluya sarılmış buz veya başka şekilde soğuk kompres yapılabilir. Olabilecek morluklar geçicidir ancak daha çabuk gerilemesi için hirodoid jel kullanılabilir. Kalın damarlarda seyrek olarak görülebilen pıhtılar küçük açıklıktan çıkarılır.

Köpük Skleroterapi; Skleroterapide kullanılan ilacın bir ilaç 4 hava şeklinde karıştırılarak köpürtülüp damara verilmesidir. Aynı madde kullanılmasına rağmen köpüklü tedavinin şu üstünlükleri vardır

  • Daha az ilaçla daha fazla damar yok edilir
  • İlaç miktarı azaldığı için seanslar ertesi gün yapılabilir
  • Geçici leke ihtimali daha azdır
  • Çok ince damarlara da uygulanabilir

Mikroskleroterapi; Uygulamanın çok ince damarlara da uygulanabildiği bir yöntemdir. Tecrübeli bir fleboloji uzmanı bacaklardaki kılcallara ve yüz bölgesindeki çok ince kılcallar da uygulayanbilir ve sonuçları son derece yüz güldürücüdür.

Varis Çayı ; Doğal tedaviler toplumlarda her zaman yer bulmuştur ve bir çok hastalıkta etkili olabilmektedir ancak bu durum bazı uyanıkların iştahını artırmaktadır. Birçok hastalık için önerilen ve üretilen çayların bir türü de varis için de önerilmektedir. Ancak ne öneride bulunan kişinin bilimsel bir nosyonu vardır nede çayların varise iyi gelebileceği yönünde bilimsel bir fikir vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Varis Tedavisi © 2017 Frontier Theme