biz sizi arayal覺m

Fleboloji Nedir?

Türkiye’de kalp damar cerrahisi branşı içine girdiği için çok bilinmeyen bir branştır. Amerika ve bir çok gelişmiş ülkede ihtisas yani uzmanlık eğitimi kalp damar cerrahisi ve toplar damar hastalıkları olarak ayrılmıştır, Türkiye’de bu branşlar ihtisasta ve hastanelerde ayrılmamış ve tek ihtisas konusu halinde verilmektedir.
Türkiye’nin de gelişimine paralel olarak ihtisasta ayrılmasa da pratikte varis uzmanlar ayrılmaktadır. Yani bir gurup kalp damar cerrahisi (KVC) uzmanı doktor sadece varis tedavisiyle ilgilenmektedir. Bu ayrışmanın şöyle bir önemi vardır; Tıpta teknoloji ilerledikçe ve çeşitlendikçe bir uzmanın tüm teknoloji ve yöntemlere hakim olması zorlaşmaktadır.
İşine önem veren doktorlar çok konuyu az az bilmek yerine az konuyu tam bilmeyi tercih etmekte ve dar bir alana yoğunlaşmaktadır. Yani onlarca kalp hastalıklarının tedavileriyle uğraşmak yerine sadece varis tedavisiyle ilgilenmekte ve bu sayede gerek tecrübe gerekse teknoloji kullanımı konusunda en üsrt düzeylere gelmektedir.

fleboloji nedir

Fleboloji Anlamı

Flebo: toplar damar, logie: bilim kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş toplar damarların hastalıkları ile ilginene bir bilim dalıdır. Tıpta bir alt branştır. Yani, varis teşhisi ve tedavisinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde hasta kabul eden uzmanlar her ne kadar ihtisasları boyunca kalp ameliyatlarını da öğrenmiş olsalar da sadece varise özel hizmet vermektedir. Türkiyede az bilinen bir branştır.

Flebolog Nedir?

Flebolog toplardamar hastalıkları uzmanı demektir. Dünyada flebolog dendiğinde sadece varisle ilgilenen uzman doktor akla gelmektedir ancak Türkiye’de böyle bir dal olmadığı için kardio vasküler (KVC) cerrahi eğitimi sırasında öğrenilmektedir. Bu cerrahların bir kısmı eğilimleri sebebiyle sadece varisin teşhis ve tedavisiyle ilgilenmektedir yani flebolog olarak hizmet vermektedir. Bazı röntgen uzmanları işi hafife alıp flebolog gibi varislerin tedavisini yapmaya çalışsa da gerçek flebolog olarak değerlendirilemezler, sonuçta branşı farklıdır.

Flebologlar ilgilendiği hastalıklarla ilgili olarak şunlar söylenebilir;

  • Hastası artmakta buna paralel olarak tecrübesi artmaktadır
  • Teknolojik donanımını (lazer, radyo frekans vs) tam tutmaktadır
  • Hatasına en ideal tedavi seçeneklerini (köpük, skleroterapi, radyo frekans, lazer) sunabilmektedir
  • Tedaviye ait ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusuna hakim olmakta ve çözüm için başka uzmana ihtiyaç duymamaktadır
  • Teşhis konusunda başka branşlara ihtiyaç duymamaktadır (mesela doppleri kendi muayenehanesinde yapar ve hastayı başka bir yere göndermez ve ek masraf çıkarmaz)
  • Hastanın kendisinin de teşhis etmiş olduğu hastalığı teşhis etmek için muayene ücreti almaya gerek duymaz.

Fleboloji Klinikleri

Yukarda bahsedildiği gibi Türkiye’de çok yaygın bir branş değildir. En bilinenleri Idea Klinik Varis Tedavi merkezleridir. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da toplam 6 şubeyle hizmet vermektedir. Ücretler her branşta standart olup hastalar istediği şubede başladığı tedavisine istediği şubede ek ücret ödemeden devam edebilmektedir.
İdea Kliniklerinin hepsinde ameliyatsız yöntemlerin hepsi yapılmaktadır. Dünyada büyük oranda terk edilen klasik ameliyatları asla uygulanmamakta ve kıl inceliğinden başparmak kalınlığına kadar tüm varisler ameliyatsız yöntemlerle yok edilmektedir.
Toplardamar hastalıkları tedavi merkezi olarak hizmet veren klinikler araştırıldığında yine Türkiye’nin en yaygın tedavi merkezi Idea Klinik karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar bazı girişimsel radyoloji uzmanları yada klinikleri varisleri tedavi etme hizmeti de vermeye çalışsa da radyolojinin işi teşhis koymaktır, varislerin tedavisi konusunda eğitim almış kalp damar cerrahi uzmanlarının işidir.

İstanbul Fleboloji Uzmanları

Kadıköy 0542 231 2823
Nişantaşı 0532 463 9682
Op.Dr. Orhan Coşkun Bakırköy 0542 621 0888

İzmir Fleboloji Uzmanı

Op.Dr.Serkan Akarsu 0542 295 52 54

Ankara Fleboloji Uzmanı

Op.Dr. Nihat AYDIN 0532 350 2587

Bursa Fleboloji Uzmanı

Op.Dr.Eren Anğ 0532 152 26 75

Bu uzmanlar sadece varisler ve hemanjiom tedavisi ile ilgilenmektedir, ana branş olan KVC nin diğer ameliyatlarıyla ilgilenmemektedirler. Varislerinizin tedavi ücretini net bir şekilde öğrenmek isterseniz cep telefonlarına whatsapp tan fotoğraflar gönderebilirsiniz.

 

Varis Tedavisi © 2017