biz sizi arayal覺m

Varis Ameliyatı Kaç Saat Sürer

Halihazırda yapılan bir çok ameliyat yöntemi vardır. Ameliyatın süresi hastalığın düzeyiyle yakından ilgilidir. Yeni ameliyatsız tedavi yöntemleri yaygınlaştıkça ameliyatların yapılış sayısı azalmakta yapılan ameliyatlarınsa yapılma şekli değişmektedir.

Tedavi fotoraf ve videolar için instagram.com/varistedavisi

Varis Ameliyatı Kaç Saat Sürer

Geçmişte yaygın şekilde yapılmış ama büyük oranda terk edilmiş ameliyatlar ve yapılış süreleri;

Klasik varis ameliyatı (Stripping venektomi)

1.5- 2 saat sürer belden aşağısı uyuşturularak yapılabilir ama daha rahat çalışabilmek için genellikle narkozla yapılır. Genişlemiş toplar damar boydan boya çıkarılır. Kasıkta kesilen yerden gönderilen tel diz veya bilekten çıkarılır ve damarın ucu bağlanıp çekilir.
varis ameliyatı ne kadar sürer

Pake exizyonu

Bir pakenin ameliyatla çıkarılma süresi 8-10 dakika sürer çıkarılacak pake sayısına göre süre çok değişir. Bir ameliyatta bir pake çıkarılabileceği gibi 20 pake de çıkarılabilir. Bacaktaki genişlemiş damarlar üzerindeki cilt kesilerek çıkarılır, kaç yerde varisli damar varsa o kadar yer kesilir. İşlem bitişi dikilir.

Mikro Flebektomi

Pake exizyonunun gelişmiş şeklidir. 1-2 CM deri kesmek yerine 2-3 mm lik delik açılır bu delikten genişlemiş olan hastalıklı damar çıkarılır. Genellikle delik dikiş atmayı gerektirmeyecek kadar küçüktür. Geride kalan izler fark edilmeyecak düzeylerde olur.

Endovenöz lazer ameliyatı (EVLA) 

Genellikle 1 saatin altında yapıldığı söylense de iki bacaktaki varisin tedavisi 1-2 saat sürebilir.Cilt kesilip genişlemiş damarın içine ışıkla damarı yakan prob gönderilerek yapılır. İşlem sonrası 2-3 günde işe dönülebilir.

Endovenöz radyofrekans ameliyatı (EVRFA)

Teknik olarak endovenöz lazere benzer şekilde yapıldığı için sürede yaklaşık aynıdır.Ameliyatta cilt kesilip genişleyen damarın içine tel gönderilir, telin ucu elektrikle damarı yakar. Olumsuzluklar ve düşük başarısı sebebiyle büyük oranda kullanımı azalmıştır. İş gücü kaybı lazer ameliyatları gibidir. Endo venöz radyo frekans videosu için tıklayın
Kaynak
https://www.youtube.com/watch?v=EwowPOYwIRw

Yapıştırma Tedavisi

Varisli damara ince bir kanül ile girilir, kanülü varisin başlangıcı yani kasığa kadar ilerletilir. Kanül aşağı doru çekilirken yapıştırıcı zerk edilir. yapıştırıcı uygulanan alanda damar içerden tıkanmış olur. Yapıştırıcının uygulandığı alanda bir süre serrtlik olur, zmaanla normale döner.

Kapakçık onarımı

Tamamen terk edilmiş çok eski bir yöntemdir. Yapılmadığı için süresi de olmaz.ilk yapıldığı yıllarda işe yaramadığı görüldüğü için kısa sürede terk edilmiş bir yöntemdir.

Varis Ameliyatı Sonrası Bandaj Nasıl Sarılır

Ameliyat sonrası yarada dikişler olduğu için bir süre yara bakımı da gerekeceği için ilk pansuman doktor tarafından, dikişi alınıncaya kadar olan pansumanlar pansumancı tarafından yapılır. Dikişler alındıktan sonra 2-3 ay bandaj uygulaması önerildiği için daha sonraki uygulamalar hastanın kendisi yada yakınları tarafından yapılır.
Bandaj uygulamaya en alttan yanı ayaktan başlar bandajla ilk tur atıldıktan sonra her tur bir önceki turun yarısını kapatacak şekilde olur ve bu kasığa kadar devam eder. Tüm bacak sarılacaksa bandaj 15-20 cm eninde olmalıdır yoksa çok uğraştırıcı olur.
Bandajı sararken dolaşımı bozmayacak kadar gevşek ama şişliği engelleyecek kadar sıkı olmalıdır.çok sıkı bandaj ciddi sorunlara sebep olur gevşek bandaj ise işe yaramaz. İşlem yataktan kalkmadan hemen önce yapılmalı sonra kalkılmalıdır.

Varis Ameliyatı Gereklimi

varis ameliyatı kaç saat sürerYukarıda ameliyatla ilgili bilgiler verildi ama asıl sorulması gereken soıru budur çünkü varisin klasik ameliyatla tedavisi büyük oranda terk edilmiş ve aşağı yukarı sadece devlet hastanelerinde uygulanır hale gelmiştir. Yenilikleri izleyen damar hastalıklarıyla ilgilenen ve damar hastalıklarına özel çalışan kliniklerde klasik ameliyat yapılmamakta tüm varisler ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmektedir. Özel sağlık kuruluşlarının ameliyat tercihinde bir diğer etken de SGK nın cerrahi işlemlere daha fazla ücret ödemesidir.
Varis ameliyatları ile ilgili bilgiler ve tedavi ücretleri için https://www.ideaklinik.com/ alınmıştır.

Varis Ameliyatı Sonrası Banyo

Damar ameliyatları da diğerleri gibi dikiş atılan ameliyatlardandır, gerek derinin kesilmesi gerekse dikişlerin varlığı bazı kısıtlamalar getirir bunlardan biri de yara alanına su değip değmemesidir yani yıkanmaktır.

Çeşitli faktörlere göre ilk banyonun süresi değişir bu sebeple en doğru yaklaşım işlemi yapan doktorun önerisine uymaktır. Her ne kadar cerrahın aldığı eğitime göre değişiklikler gösterse de genellikle dikişler alınıncaya kadar yani 12-15 gün kadar banyo yasaklanır. Bunun sebebi yara yerine gelen suyun mikrobualana bulaştırarak iltihaplanmalara sebep olacağı korkusudur. Bilimsel yaklaşımda 2 günün sonunda dikişlerin kaynamış kabul edilir ve yıkanmada sakınca görülmez ama cerrahların bir kısmı daha tedbirli davranmaktadır. Ameliyatsız yöntemlerde aynı gün banyo yapılırken ameliyattan sonra şu sebeplerle kısıtlama yapılır yani banyo 12-15 gün sonuna ertelenir;

  • Doktorun yaklaşımı
  • Kesilen yere emici boru konması
  • Hastanın yaklaşımı
  • İltihap oluşması
  • Yara açılması
  • Dikişlerin açılması
  • Dikiş aralarından kanama olması
  • Bandaj olması
  • Pansumanın devam ediyor olması

Varis Ameliyatından Sonra Bandaj Nasıl Sarılır?

Bandaj Sarma Şekli

varis ameliyatı sonrası bandaj nasıl sarılır

Ameliyatsız yöntemlerden sonra pek uygulanmayan elastiki bandaj cerrahi girişimden sonra şarttır ve her hastaya mutlaka sarılır. Burada temel amaç kesilen damarlardan kaçınılmaz olarak akan kan miktarının azaltılmaya çalışılmasıdır. Kopan damarlar sebebiyle ameliyatlarında cilt altı ve doku içinde ciddi kanamalar olur, morlukların sebebi de budur. Bacaktaki genişlemiş toplar damar stripping denilen yöntemle bağlanıp çıkarılırken bacaktaki daha küçük diğer toplar damarlar koparılarak alınmış olur,bu işlem körleme yapıldığı için damardan doku içine kan sızar.
Varis alındıktan sonra doku içine olabilecek kanama miktarını en aza indirmek için ameliyat bitimi hastaya sıkı bandajlarla sarılır, bandaj 2-3 gün hiç açılmadan sarılı kalması gerekir. İlk pansuman doktor tarafından yapılır kesik bölgesi açılır solusyonlarla silinir ve hasta ayağa kaldırılmadan yeniden bandaj sarılır. Dikişlerin alınacağı güne kadar bu işlem doktor yada pansumancı tarafından yapılmaya devam eder.
Dikişler alındıktan sonra artık pansumana diğer deyimle doktorla görüşmeye gerek kalmaz ancak bandajı uygulamaya 2 ay boyunca devam edilmesi gerekir, pansumanlar bittikten daha doğrusu dikişler alındıktan sonra varis çorabına geçilebilir. Önemli olan bacağın sıkıca kavranmasıdı.
Bandaj veya çorap uygulanmazsa ameliyattan sonra oluşan morluklar çok daha fazla olur bir diğer sorunda şişliktir bandaj uygulanmamsı şişliğin daha belirgin olmasına sebep olur.
Tüm bu uygulamalar ameliyatsız tedavilerden sonra önerilmez, bazı klinikler ameliyatsız tedavilerden sonra uygulasa da bu konuda yeterli tecrübesi olan ve sadece varislerin tedavisini yapan klinikler tedavi süresince ve sonrasında çorap veya bandaj önerilmemektedir.

Varis Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Bu tür cerrahi uygulamalardan sonra derinin kaynama süresi 2 haftadır yani 2 hafta sonra dikişler alınabilir ancak tam iyileşme bu kadar sürede gerçekleşemez. Yani hastanın ağrısı 1-2 aya kadar devam eder ve doğal olarak hastanın sosyal yaşamına dönüşü 1-2 ayı bulur. Genellikle ameliyattan sonra 1-2 aylık heyet raporu verilir.

Varis Ameliyatı Sonrası Spor

İlk iki hafta genellikle yatak istirahati önerilir. 2 haftanın sonunda dikişler alınır ve hastaya yürüme yada ev işlerini yapma şeklinde aktiviteler verilir. Daha ağır aktiviteler hastada ağrıya neden olacağından bir süre daha ertlenir. 2 ayın sonunda kişi istediği tarz sporu yapabilir. Tercihen bu süre beklendikten sonra ağır spor yapılmalıdır.

Varis Ameliyatı Sonrası Şişlik

varis aemiyatı sonrası şişlikTüm yaralanmalar ve cerrahi işlemlerden sonra şişlik görülür, şişliğin boyutu yapılan girişimin büyüklüğüyle orantılıdır. Damar ameliyatında işlem tüm bacak boyunca olduğu için doğal olarak şişlik te bacak boyunca olur. Bu şişlikler genellikle 2 haftada belirgin ölçüde azalır. Şişlikle birlikte nerdeyse tüm bacağı saran morluklar da olur morlukların düzelmesi 4-6 haftayı bulabilir. Yine bu süre doku içine olan kanamanın miktarına göre değişir. Cerrahi girişimlerden sonra olan morluklar abartılı olurken ameliyatsız yöntemlerde yok diyecek kadar az görülür ve birkaç gün içinde müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir.

Damar ameliyatları sonrası hatta burun gibi görsel alandaki ameliyatlardan da sonra görülebilen en can sıkıcı sorunlardan biri oluşan morluklardır. Yapılan işleme göre abartılı düzeylerde olabilmektedir.

Ameliyat Sonrası Morluk

varis ameliyatı sonrası morlukHer ameliyatta çevresel kılcal damarların da kesilmesine bağlı olarak ameliyat alanına kan sızıntısı olur, her ne kadar kanamalar kontrol edilse de işlem bitişinde bir miktar daha sızıntı devam eder. Ameliyatın türü ve genişliğine göre bu kanamanın miktarı da farklı olur. Çok kanaması beklenen girişimlerin sonunda o bölgedeki kanı emecek dren denilen alet konur. Ameliyatlarda da çok sayıda damar kesildiği, stripping ameliyatında çok sayıda yan dal damarların çekerek koparılması sebebiyle cilt altına abartılı düzeylerde kanama olur. Çekme işleminden sonra tampon yapılsa da, işlem sonrası sıkı bandaj sarılsa da bu durum değişmez yani doku içine bol miktarda kanama olur. Damar boyunca uzun mesafeler olduğu için dren konması da mümkün olmaz ve doku içinde kalır. Cildin altına akan bu kan sonraki 2-3 günde ezilmiş gibi morluk şeklinde görülür. Cerrahi tedaviden sonra abartılı olurken ameliyatsız yöntemlerden sonra ya hiç olmaz yada minimal olur.

Varis Ameliyatı Sonrası Morarma Nasıl Geçer?

varis kırmızılığıMüdahaleye gerk yoktur. Kendi haline geçmesi beklenir. Ameliyattan sonra oluşan morarmanın miktarınja göre 2-4 ayda düzelir. Yeni yöntemlerde morarma pek olmaz ve günler içinde düzelir. Morlukla 10-15 gün sonra sarı ve yeşil hale döner sonra silinerek kaybolur. Kaybolma işi vücut tarafından yapılır, akmış olan bu kan vücut tarafından yeniden kan yapımında kullanılmak üzere götürülür. Ameliyatsız yöntemler olan radyo frekans, lazer, skleroterapi ve köpük tedavisinden sonra da morluk görülebilir ancak ameliyatlardan sonra görülenlerle kıyaslanamayacak kadar azdır ve kısa sürede kaybolur. Buradaki morarmanın sebebi ise damara sokulan iğnenin çıktığı kısımdan birkaç damla sızıntı olmasıdır.
Ameliyat sonrası oluşan bu morluklar kendiliğinden emilerek kaybolur bu süreyi kısaltmak için dışarıdan hirudoid pomad veya lasonil pomad sürülebilir.
Varisleriniz varsa ameliyat sonrası aylarca süren morluklara katlanmak istemiyorsanız çağdaş tedavi yani kesip dikmek gerektirmeyen yöntemleri araştırın, ameliyat oldunuzsa da morluklardan tedirgin olmayın 2-5 ayda % 99 ihtimalle kendiliğinden geçecektir.

Varis Tedavisi Sonrası Leke Neden Olur

varis lekeleri nasıl gider

Seyrek görüken bir durumdur, tüm yöntemler sonrası görülme ihtimali vardır. Hasta açısından son derece rahatsız edicidir ancak tamamı kendiliğinden düzelir. Lekelerin tedavisi için genellikle ek bir ürün önerilmez. Düzelme süreki bünyeye bağlı olarak 2 ayla 2 yıl arasında değişebilir. Lazerle lekeler tedavi edilebilir.

Varis Lekesi

varis lekesi

Tedavi yapılmadan da lekeler oluşabilir, özellikle damar iltihabı olan yüzeyel tromboflebit hastalığı leke yapabilir. Güneş lekeleri gibi değildir daha derin lekelerdir. Tedavisi zordur. Varisin tedavisi ile bilek kısmındakiler büyük oranda geriler ama cildin tamamen eski haline gelmesi zordur. Varise bağlı gelişen ülserine bağlı lekelenmeler daha dirençli lekelerdir, varislerin tedavisine rağmen tamamen düzelmez kısmi gerileme olur. ve ömür boyu kalabilir.

Ameliyatsız Varis Tedavisi Ne kadar Sürer

Tedavi süresi genişlemiş damarların yaygınlığına, genişliğine, hastanın sosyal durumuna ve kullanılması gereken teknolojilere göre çok değişiklik gösterir. Bu değişimler şu şekilde izah edilebilir
Varisin çeşidi ve yaygınlığı; Dar alanda tek seansta tedavi edilecek bir damarı olan hastanın toplam tedavi süresi 10 dakika sürerken, yaygın kalın ve kılcal damarları olan bir hastanın tedavi seansları aylar sürebilmektedir.
Hastanın sosyal durumu; Aynı semtten gelen hastanın seans aralıkları 1-2 hafta tutulabilirken yurtdışından gelen bir hastanın seansları günlük yapılabilir. Seans süreleri 10-20 dakikadır, çok yaygın olan hastalarda bu süre biraz daha artabilir. Bu sürenin sonunda kişi sosyal yaşamına ara verdiği yerden devam edebilir yani çalışabilir ve gezebilir.
Teknolojiler; Kılcal varislerde lazer 3-4 seans sürerken radyo frekans tedavisi 1-2 seansta biter.
Sonuç olarak aslında yapılan işlemin süresinden çok işlem sonrası ne kadar zaman kaybedildiğinin önemi vardır. Şöyleki EVLA yani endovenöz lazer 1 saatte biter köpük tedavisi 20 dakikada biter buradaki fark 60 dakika gibidir ama EVLA sonrası bir kaç gün istirahat gerekirken köpük tedavisi sonrası kişi hemen işine dönebilir. Klasik ameliyatlarda istirahat süresi haftalarca olmak zorundadır.
Yöntemlerin hepsini ayrıntılı bir şekilde araştırmadan tedavinizi hangi yöntemle yaptıracağınıza karar vermeyin

http://www.varisistanbul.com/varis-ameliyati-olmak-zorunda-degilsiniz.html

Varis Tedavisi © 2017