biz sizi arayal覺m

Doppler Nasıl Çekilir

Son derece basit ve acısız bir işlemdir. Hasta açısından bakıldığında doppler (dopler, damar ultrasonu adıyla da bilinir) diğer vücut bölgelerine yapılan ultrasonlardan (ultrasaund – USG) farksızdır. Ultrason yapılırken acı veya ağrı gibi rahatsız edici his yaşanmaz. Bacağa kayganlaştırıcı jel sürülür ve inceleme yapılır.

Varis tedavi video ve fotoğrafları için instagram.com/varistedavisi

Dopler toplar damarlarda kullanıldığı gibi atar damarlarda da kullanılabilmektedir.

Doppler Nerede çekilir

Damar hastalıkları tedavisine yoğunlaşmış kliniklerde yani varis uzmanı (fleboloji uzmanı, flebolog) bulunan kliniklerde doktor hastasını muayene eder, dopler ile muayene bulgularını doğrular ve sonuca göre tedavi planlar. Sadece varisle ilgili dopler yaptığı için çok daha ayrıntılı bilgilere elde edebilir. İdea Kliniğin tüm şubelerinde dopler bulunmaktadır ve muayenenin bir parçası olarak değerlendirildiği için ayrıca dopler ücreti alınmamaktadır. Hastanelerde diğer tüm film, tomoğrafi, MR işlemlerini yapan röntgen uzmanı tarafından röntgen laboratuarında çekilir.

Doppler Nedir

Yarasaların görmesine benzer bir teknolojidir. Cihaz insanın duyamayacağı bir sesi doku içine gönderir, doku içine giren bu ses dokunun yapısına göre (katı, sıvı, gaz, kemik, kas gibi) farklı şekilde yansır. işte bu yansıyan sesi değerlendirip şekil elde etmemizi sağlar.

Doppler Nasıl Çekilir

Bir tür damar ultrasonudur. İşlem esnasında geri kaçışın değerlendirilebilmesi için hastaya ıkınma veya öksürme hareketleri yaptırılır.
Varis ultrasonu nasıl çekilirBilindiği gibi variste uygulanan ultrason varisin teşhisi için değil varisin sebebinin kaçak olup olmadığının tespiti ve derin damarlarda tıkanıklık olup olmadığının değerlendirilmesi için yapılır. Varis teşhisi muayeneyle konur ultrasonla değil. Aynı teknoloji hamilelik boyunca hamileliğin durumun, bebeğin gelişimini, varsa bebekte doğumsal bir anormallik olup olmadığını tespit etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Renkli dopler ise cihazın geri dönen sesin dalga boyuna göre görüntüyü renkli olarak vermesidir. renkli olan daha çok atar damar hastalıkları için kullanılır. Belirlenebilmiş hiçbir yan etkisi yoktur, röntgen gibi zararlı ışın yaymaz. Bu güvenilirliği sayesinde en hassas durum olan gebelikte bile güvenle kullanılabilmektedir. Damarlar için hasta uzanırken yapılır. İşlem sırasında damar içinde kanın geriye kaçışını kontrol etmek için hasta öksürtülür böylece damariçi basınç artırılır.

Geçmişte teşhis için yapılan ancak artık günümüzde pek yapılmayon eski bir teşhis yönteminden de söz edelim.

Flebografi (ilaçlı damar filmi) Nedir

Hastalığın teşhis edilmesinden çok seviyesinin tespiti ve derin toplar damarların durumunun değerlendirilmesi için çekilen ilaçlı bir filmdir. Ayak bileği civarından varisin içine ilaç verilir ve ilaç yukarı doğru çıktıkça arka arkaya filmler çekilir ve damarın yapısı hakkında fikir edinilir. Flebografi denilen ilaçlı varis filmi renkli doppler teşhiste kullanılmaya başladıktan sonra önemini tamamen yitirmiş bir görüntüleme metodudur. Artık hiç yapılmıyor denebilecek kadar seyrek ihtiyaç duyulan bir tekniktir. Anjiografi ne kadar işe yararsa flebografi de o kadar işe yaramaz hale gelmiştir.

Güncel Teşhis Yöntemleri

Ultrason (USG) doğru adıyla ultra sound bir anlamda sesle teşhis etme yöntemidir.Yarasaların görmek için kullandığı insanın duyamadığı düzeyde bir sestir. Aletten çıkan ses dokuya çarpıp geri döner cihaz geri dönen sesi değerlendirip dokudaki anormalliğin anlaşılmasını sağlar.
Variste kullanılan ultrason dopplerdir, normal ultrasondan farkı damar içindeki hareketi de yani kanın akışınıda görmeye yardım eder diğer taraftan yine dopplerle akan kanın toplar damardamı yoksa atardamardamı olduğununda belirlenmesi mümkündür.

Damar Ultrasonu

Damarın açık olup olmadığı, cidarında pıhtı varmı yokmu, damar tıkalıysa tıkanma düzeyini ve miktarını, kapakçıklar bozuksa bunun tespitini yapmaya yarar.
Varis teşhisi ve nasıl bir tedavi seçileceği muayeneyle belirlenir renkli USG sadece seyrek görülen derin damar tıkanması varsa bunu tespit ederek tedavinin nasıl yapılacağına karar vermeye yarar. Bunun dışında doplerle varis teşhisi veya nasıl tespit edileceği belirlenemez.

Dopler Fiyatı

İdea Kliniğin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da olmak üzere 6 şubesinde de doppleri muayenenin bir parçası kabul edilir ve muayeneden ücret alınmadığı gibi dopplerden de ücret alınmaz. Diğer klinikler doppler ücreti kliniklerin SGK anlaşmasının olup olmamasına, hangi kategoride hastane olduğuna ve buna benzer sebepler göre değişebilmektedir. Ücretler 2021 kabaca şöyledir. Klinik veya hastanenin SGK anlaşması varsa 80-200 TL civarı, SGK sı yoksa 250-600 TL arasında değişmektedir. Birde muayenehanesinde dopplerla muayene yapıp sonra tedavi yapan gurup vardır ki bunlarda genel fiyat 350 TL civarıdır. Bu ücret tedavi olmasanız da alınır, tedavi olursanız bu ücreti ayrıca ödemiş bulunursunuz. Buradaki mantık 350 TL alalım böylece hasta “nasılsa 350 TL verdim madem tedaviye de burada devam edelim” der demese de 350 TL almış oluruz şeklindedir. Genel mantık eğer radyoloji uzmanınca yapılıyorsa ücret alınmalı radyoloji uzmanınca değil de tedaviyi yapacak kalp damar cerrahınca yapılıyorsa ücretlendirilmemelidir, benzer uygulama kadın doğum kliniklerinde yaygın uygulamadır. Yani doğum uzmanı hastasının bebeğini takip ederken muayene ücreti dışında ücret almaz.

Ücretsiz Doppler

Devlet hastaneleri ve üniversiteler yanı sıra Idea Klinik Şubelerinde ultrason ve dopplere ücret alınmamaktadır çünkü muayenenin bir parçası gibi değerlendirilmektedir. Aynı şekilde muayene ücreti de alınmamaktadır. Benzer şekilde gebelik takibi döneminde jinekologlar da ultrasonu muayenenin bir parçası saymakta ve ücret almamaktadır.

Doppler Ultrason Varis

Varisin yaygın bir hastalık olması sebebiyle akla ilk gelen hastalıktır ve derindeki toplar damarların açık olup olmadığının tespitine yarar. Diğer taraftan varisli damarın ne kadar genişle ulaştığını ve bunun sebebi olan kapakçık bozukluğunun hangi seviyelerde olduğunu tespit etmeye yarar.

Varis Nasıl Anlaşılır?

Hastalıkların çoğunda teşhis koyabilmek için şikayetlerin dinlenmesi, klinik belirtiler, çeşitli testler ve laboratuvar sonuçları,  doppler gibi yardımcı yöntemlere ihtiyaç duyulur. Dışardan bakıldığında rahatlıkla varis muayenesigörülebilen bir hastalıktır kılcal da olsa kalın da olsa rahatlıkla teşhis edilir. Her ne kadar bir çok klinikte hasta daha kapıdan girerken “git doppler yaptır” dense de burada amaç daha çok ekonomiktir çünkü doppler varisin var olup olmadığını, derecesini veya nasıl tedavi edileceğini gösteren bir teknoloji değildir sadece derin toplar damarların açık olup olmadığını anlamaya yardımcıdır. Oysa derin damarların tıkalı olma ihtimali binde birden bile azdır ve muayeneyle büyük oranda anlaşılabilir. Yani doppler ne kadar çok isteniyorsa o kadar gereksizidir denilebilir ancak hiçbir sakıncası da yoktur. Varis tedavisine yoğunlaşmış kalp damar cerrahi uzmanları zaten muayenenin bir parçası gibi ofislerinde bulundurmakta ve hastalarına uygulamaktadır.

Varis Teşhis Yöntemleri

Genel muayene
Trendelenburg testi
Pratt testi
pertes testi
Bu testler doktor tarafından uygulanır ve varisin oluşum sebebi hakkında ve derin venlerin açık olup olmadığını anlamaya çalışır. Bu testlerle % 99 oranında doğru teşhis konabilir ve en doğru tedavi yöntemi belirlenebilir. Ancak hastaların beklentisi gereği ek olarak doppler de yapılır.

Varis Teşhisi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Asıl bölüm flebolojidir, fleboloji bölümü yoksa tedavi için kalp damar cerrahisi bölümüne gidilmelidir. Kalp damar cerrahları daha çok eski tedavi öntemi olan ameliyatı tercih ederken fleboloji uzmanları tüm varisleri ameliyatsız veya çağdaş ameliyat yöntemleriyle tedavi eder.
Özetle; Aslında varisin teşhisi en kolay toplar damar hastalığıdır çünkü gözle her şey net bir şekilde tespit edilebilir. Varisin teşhisi muayeneyle konulur seyrek olarak ek sorun olabileceği düşünüldüğünde doppler ultrason istenir. Yine lazer, radyo frekans, skleroterapi veya köpük tedavilerinden hangisinin uygulanacağına karar vermek için muayene yeterlidir. Ameliyat yöntemi genel olarak terk edildiği için yapılacak tektikler sonucu “ameliyat gerekir” sözü sizi tedirgin etmesin çünkü 25 -30 mm kalınlığındakiler dahil tüm varisler ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir. Gözle teşhis edilse de varis konusunda birikimli cerrahlar el altında damar ultrasonu bulundurmaktadır ve muayenenin bir parçası gibi görüp ek ücret almadan her hastasına kullanmaktadır.
Kılcal Damar Çatlaması Teşhisi
Yine hastalar tarafından % 100 e yakın doğru teşhis konur, doktor da aynı şekilde gözle muayene eder. Kılcallarda teknoloji yol gösterici değildir.

Varis muayenesi İdea Klinik şubelerinde ve sanal muayeneyle ücretsizdir. Sanal muayene için şu inkten yararlanabilirsiniz; https://www.ideaklinik.com/sanal-muayene-uygulamasi.html

Yazan
Prof. Dr. Onur Gürer Kalp Damar Cerrahı

Kaynak
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/varicose-veins/symptoms-causes/syc-20350643

Varis Tedavisi © 2017